Bilglassforeningen i Norge

Nettside: www.bilglassforeningen.no

Du finner over 100 kvalifiserte medlemmer av Bilglassforeningen spredt over hele landet. Verksteder som står klare til å hjelpe det hvis uhellet er ute. For å bli medlem av foreningen kreves det minst 5 års relevant praksis. I tillegg må den enkelte medlemsbedrift ha tilfredsstillende lokaler som er velegnet for montering av alle typer bilruter.

Fagfolkene i medlemsbedriftene får solid opplæring og deltar årlig på obligatoriske oppdateringskurs. Godt å vite når du setter bilen din inn til reparasjon eller utskifting av ruter. Du er i trygge hender når du benytter en medlemsbedrift i Bilglassforeningen!


Glass til kjøretøy

Hos medlemmene i Bilglassforeningen får du kvalitetsruter til bilen din. Alle medlemmene er pålagt kun å bruke E- eller AS1-merkede ruter.

Rutene er produsert for å møte strenge internasjonale krav og de blir nøye kontrollert. I tillegg til toleransekravene når det gjelder fasong, størrelse etc. prøves bl. a. følgende egenskaper: Mekanisk styrke, overflateegenskaper, motstand mot klimatiske og kjemiske påkjenninger og optisk kvalitet.


Det tas reglemessige prøver fra den løpende produksjon. Produksjon av glass til kjøretøyer foregår ved de store glassverkene eller hos spesialiserte bilglassprodusenter. Det drives utstrakt forskning og produktutvikling, noe som kommer både bilprodusentene og det tilgode.

Montering av ruter

Det sier seg selv at rutene må være forskriftsmessig montert. Da kjører du trygt og vet at rutene sitter som de skal. Vær klar over at innsetningsmetodene for bilglass har gjennomgått store forandinger de siste årene.
I dag har nesten alle biler innlimte ruter. Med en slik løsning bidrar glasset til å avstive karosseriet. Glasset blir et bærende element.

Medlemmene i Bilglassforeningen benytter kun de aller bestelimtyper velegnet for formålet og sørger i tillegg for at arbeidet blir omsorgsfullt og nøyaktig utført både når det gjelder montering og herdetid. Kollisjonsputer har forsterket kravene til riktige materialer og korrekt montering.

Du er kanskje også interessert i

Riis Bilglass

Sted

Bilglass Bodø

Bilglass Vadsø

Bilglass Risør